Meddelande om sekretess

I detta integritetsmeddelande beskrivs sekretessrutinerna för https://starint.com Detta integritetsmeddelande gäller endast för information som samlas in på denna webbplats för Star Moving Solutions och eventuella dotterbolag. Vi använder din personliga information endast för att tillhandahålla information till dig och förbättra webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du att information samlas in och används i enlighet med denna policy.

INSAMLING, ANVÄNDNING OCH DELNING AV INFORMATION

Vi är de enda ägarna till den information som samlas in på denna webbplats. Vi har endast tillgång till/samlar in information som du frivilligt ger oss via e-post eller annan direktkontakt från yu. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut denna information till någon.

När du använder vår webbplats kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till, ditt namn, den organisation du arbetar för, e-postadress, postadress och telefonnummer ("personlig information").

Vi samlar också in allmän information om din användning av webbplatsen, inklusive loggdata, Google Analytics-demografi och intresserapportering. Till exempel används din IP-adress (Internet Protocol) för att samla in bred demografisk information, t.ex. vilka geografiska regioner som är mest intresserade av vår webbplats och vilken typ av webbläsare de flesta av våra besökare föredrar. Denna information hjälper oss att bättre underhålla och uppdatera vår webbplats så att den är användarvänlig och relevant. IP-adresser ger oss ingen identifierbar personlig information, vilket gör att besökarna är anonyma. Vi kommer att använda din information för att svara dig, med avseende på anledningen till att du kontaktade oss. Vi kommer inte att dela din information med någon tredje part utanför vår organisation, annat än vad som är nödvändigt för att uppfylla din begäran, t.ex. för att skicka en beställning. Om du inte ber oss att inte göra det kan vi komma att kontakta dig via e-post i framtiden för att informera dig om specialerbjudanden, nya produkter eller tjänster eller ändringar i denna sekretesspolicy.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Star Moving Solutions ansvarar inte för innehållet i material på denna webbplats som tillhandahålls av tredje part. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

SÄKERHET

Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda din information. När du skickar känslig information via webbplatsen skyddas din information både online och offline.

När vi samlar in känslig information (t.ex. kreditkortsuppgifter) krypteras den informationen och överförs till oss på ett säkert sätt. Du kan kontrollera detta genom att leta efter en stängd låssymbol längst ner i din webbläsare eller genom att leta efter "https" i början av webbsidans adress.

Vi använder kryptering för att skydda känslig information som överförs online, men vi skyddar också din information offline. Endast anställda som behöver informationen för att utföra ett specifikt arbete (t.ex. fakturering eller kundtjänst) får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar där vi lagrar personligt identifierbar information förvaras i en säker miljö.

COPYRIGHT

Om inget annat anges är allt material på denna webbplats upphovsrättsligt skyddat. Materialet får endast laddas ner och/eller tryckas om för personligt bruk. Det är uttryckligen förbjudet att återge eller elektroniskt reproducera dokument eller grafik, helt eller delvis, för annan än personlig eller kommersiell användning, om inte ett skriftligt samtycke i förväg har erhållits från respektive upphovsrättsinnehavare. Användning av utbildningsmaterial och information från externa källor följer lagarna om upphovsrättsanvändning och upphovsrätt.

GARANTIER OCH GARANTIER

Informationen på Star Moving Solutions webbsidor är inte avsedd att vara eller ersätta direkt professionell rådgivning från våra certifierade flyttkonsulter, kontokoordinatorer och ledningsgrupp. Inget av innehållet på någon av de allmänna informationssidorna är avsett att vara en heltäckande lösning för dina flytt- och lagringsbehov. Användningen av dessa webbsidor är inte avsedd att, och skapar inte heller ett forum där man kan åsidosätta eller ändra det styrande dokumentet för alla kontrakt eller relationer som upprättats mellan enskilda personer eller organisationer och Star International.

Inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, ges med avseende på den information som finns på dessa webbsidor. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, ges med avseende på material som författats av personer eller agenter hos Star Moving Solutions eller dess dotterbolag. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, ges för material som finns på webbsidor som nås via länkar från denna webbplats. Inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, ges för den information som finns på denna webbplats. Inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, ges för information som erhålls från webbsidor som nås via länkar från denna webbplats. Besökare tar fullt ansvar för alla åtgärder som vidtas på grundval av information som erhållits från denna webbplats.

INSAMLING OCH SKYDD AV KREDITKORTSINFORMATION

Star Moving Solutions samlar in och använder information som erhålls från kreditkortstransaktioner endast för affärsändamål, inklusive betalning av tjänster. De kreditkortsuppgifter som du lämnar till Star International kommer att lagras konfidentiellt. Våra anställda kan få tillgång till sådan information endast när det finns en lämplig affärsmässig anledning att göra det, t.ex. när en återbetalning måste utfärdas tillbaka till kreditkortet. Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och förfarandemässiga skyddsåtgärder för att skydda din information, och våra anställda måste följa dessa sekretessnormer. Star Moving Solutions webbplats använder SSL-protokoll för att garantera transaktionssäkerheten.

ÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICYN

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna sekretesspolicy för att se om den har ändrats. Din fortsatta användning av vår webbplats efter det datum då sådana meddelanden publiceras anses vara ditt samtycke till de ändrade villkoren.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss. här.

sv_SESwedish

Begär en uppskattning