,

Kan militären hjälpa till med flyttjänster?

Hjälper militären till med flyttjänster? Detta är en vanlig fråga bland militärer och deras familjer, eftersom en flytt kan vara både en vanlig och utmanande aspekt av militärlivet. Den här guiden ger en djupgående inblick i de olika aspekterna av militärflyttar, t.ex. kriterier för stödberättigande, förmåner som erbjuds och hur man kommer igång; typer av flyttjänster som är tillgängliga för militärfamiljer - från flytt inom landet till internationella flyttar - samt specialflyttar. Dessa kan omfatta flytt av unika föremål som pianon eller antikviteter; och kostnadskonsekvenser när man planerar en flytt, med tips om hur man uppskattar kostnader och sparar pengar.

Flyttjänster för militärer

Att flytta kan vara en skrämmande uppgift, särskilt för militärfamiljer som ofta flyttar. Att förstå vilka olika typer av militära flyttjänster som finns, vem som är berättigad till dem och vilka förmåner som erbjuds, kan göra processen mycket smidigare. I det här avsnittet kommer vi att diskutera hur man kommer igång med en militär flytt och utforska statliga program och ideella organisationer som kan hjälpa till med flyttkostnader.

 

Vad är en militär förflyttning?

En militärflytt, även kallad Permanent Change of Station (PCS), är en officiell flyttorder utfärdad av försvarsdepartementet (DoD) som innebär att tjänstgörande soldater och deras familjer måste flytta till en ny tjänstgöringsort. Dessa flyttar kan ske inom USA eller internationellt beroende på uppdraget. DoD tillhandahåller olika resurser och stödsystem för att hjälpa servicemedlemmar under dessa övergångar.

 

Vem är berättigad till militära flyttningar?

Alla aktiva tjänstgörande medlemmar i armén, flottan, flygvapnet, marinkåren, kustbevakningen samt personal i nationalgardet/reserven, som har order om aktiv tjänst, är berättigade till hjälp med sina PCS-flyttar. Civilpersoner som är anställda av försvarsdepartementet kan i vissa fall också få hjälp med omlokalisering.

 

Vilka förmåner erbjuds vid en militär flytt?

 • Transport: Regeringen täcker transportkostnader i samband med flytt av bohag upp till en godkänd viktgräns, baserat på rang och beroendeställning.
 • Bostadsbidrag: Tjänstemän får ett grundläggande bostadsbidrag (BAH) som hjälper till att täcka boendekostnaderna på den nya orten.
 • Tillfällig logikostnad: Ersättning ges för tillfälliga logikostnader som uppstår medan du väntar på permanent bostad på din nya tjänstgöringsort (TLE).
 • Hjälp vid flytt: Försvarsdepartementet erbjuder olika program, t.ex. Defense Personal Property Program (DP3), som ger tillgång till godkända flyttfirmor och resurser för att planera en lyckad flytt.
 • Rådgivning vid omlokalisering: Militärförläggningar erbjuder program för flytthjälp som ger information, rådgivning och stöd under PCS-processen.

 

Hur kommer man igång med en militär flytt?

Följ dessa steg för att påbörja din militära flyttresa:

 1. Kontakta din nuvarande anläggnings kontor för Relocation Assistance Program för vägledning om hur du förbereder dig inför din kommande flytt. De kan hjälpa dig att navigera bland tillgängliga resurser och förmåner som är specifika för din situation.
 2. Skapa ett konto på webbplatsen för Defense Personal Property System (DPS). Denna plattform kommer att användas under hela flyttprocessen, från schemaläggning av transport av hushållsföremål till att lämna in anspråk i händelse av skada eller förlust.
 3. Samla viktiga dokument som order, id-kort, pass (vid internationella flyttar), sjukjournaler etc. och se till att de är lättåtkomliga under transporten.
 4. Skapa en personlig inventarielista över alla föremål som ska flyttas. Detta hjälper dig inte bara att hålla reda på dina tillhörigheter utan fungerar också som bevis om något försvinner eller skadas under transporten.

 

Förutom de statliga tjänster och förmåner som nämns ovan finns det många ideella organisationer som hjälper militärfamiljer med deras flytt. I nästa avsnitt går vi igenom olika typer av flyttjänster som finns tillgängliga, inklusive flytt inom landet, mellan länder, internationellt och specialflyttar.

Militära flyttfirmor erbjuder specialiserad hjälp för dem som kvalificerar sig, vilket gör flyttprocessen smidigare och mindre stressande. Flyttfirmor erbjuder en mängd olika tjänster för att göra din flytt enklare, från flyttar inom landet till internationella flyttar, samt specialflyttar som piano- eller antikvitetsflytt.

Militär man flyttar lådor med sin unga dotter

Tillgängliga typer av flyttjänster

När det gäller att flytta finns det olika typer av flyttjänster tillgängliga för att tillgodose dina specifika behov. Att förstå skillnaderna mellan varje typ av flytt och deras krav är nyckeln till en lyckad övergång, oavsett om du flyttar inom samma stat, mellan delstater eller utomlands.

 

Rörelser mellan stater

Flyttar inom en stat innebär att man flyttar inom samma stat och vanligtvis kortare sträckor jämfört med flyttar mellan stater. Dessa flyttar kräver vanligtvis mindre tid och resurser eftersom de inte korsar några gränser eller involverar flera jurisdiktioner. Det är dock fortfarande viktigt att anlita en ansedd lokal flyttfirma med erfarenhet av att hantera intrastatliga flyttar för att få en problemfri upplevelse.

 

Flyttningar mellan stater

Att korsa statsgränser för omlokalisering kallas en mellanstatlig flytt, vilket kräver mer förberedelser och organisation på grund av skillnaderna i regler mellan stater. Denna typ av flytt kräver mer planering på grund av varierande regler mellan stater när det gäller skatter, fordonsregistrering, försäkringar etc., vilket gör det viktigt att du väljer en erfaren mellanstatlig flyttare. De kan hjälpa dig genom denna komplexitet och samtidigt se till att dina tillhörigheter kommer säkert fram till din nya destination.

 

Internationella rörelser

En internationell flytt innebär att man flyttar från ett land till ett annat, vilket kan vara ganska komplicerat på grund av olika tullbestämmelser och fraktförfaranden som gäller för transport av hushållsföremål utomlands. Anlita en expert på internationell flyttning, som Star International Movers säkerställer att allt nödvändigt pappersarbete är korrekt ifyllt och ger vägledning om packmaterial som är lämpligt för långväga transporter.

 

Specialflyttningar (t.ex. piano, antikviteter etc.)

Specialflyttar innebär att man flyttar föremål som kräver extra omsorg och uppmärksamhet på grund av sin storlek, vikt eller värde, t.ex. pianon, antikviteter eller konst. Dessa typer av flyttar kräver ofta specialutrustning och erfarna flyttarbetare som är utbildade i att hantera ömtåliga föremål på ett säkert sätt under flyttprocessen. Star International Movers erbjuder specialiserade flyttjänster för att säkerställa att dina värdefulla ägodelar skyddas under hela flytten.

Oavsett vilken typ av flytt du planerar är det viktigt att undersöka och välja en välrenommerad flyttfirma med erfarenhet av att hantera liknande flyttar. Genom att förstå de olika typerna av flyttjänster som finns tillgängliga och deras krav, kan du fatta ett välgrundat beslut om vilken tjänst som bäst passar dina behov.

Utbudet av flyttjänster är omfattande och kan skräddarsys för att möta alla behov, från den mest grundläggande lokala flytten till en internationell omlokalisering. Kostnaderna är en viktig faktor när du väljer den bästa tjänsten för dina behov, så det är viktigt att förstå alla kostnader i samband med flytten innan du bestämmer dig för ett val.

Family members holding American Flag on moving day.

Kostnader för flyttjänster

När du planerar en flytt är det viktigt att förstå de olika kostnaderna och hur de kan påverka din totala budget. I det här avsnittet går vi igenom hur du beräknar kostnaderna för din flytt, undersöker de olika kostnader du kan stöta på när du flyttar och ger råd om hur du kan minska kostnaderna under din flytt.

 

Uppskatta kostnaden för din flytt

För att få en exakt uppskattning av dina flyttkostnader, ta hänsyn till faktorer som avstånd, vikt eller volym av tillhörigheter som flyttas, förpackningsmaterial som behövs, arbetskostnader (om du anlitar professionella flyttare), försäkringsskydd (om så önskas) och eventuella ytterligare tjänster som krävs som lagring eller hantering av specialartiklar.

Du kan börja med att begära offerter från flera flyttfirmor och jämföra deras priser och erbjudna tjänster. Tänk på att offerterna kan variera beroende på om de baseras på vikt eller kubikmått; var noga med att klargöra detta med varje företag när du jämför offerter.

 

Förståelse för de olika kostnaderna i samband med en flytt

 • Förpackningsmaterial: Här ingår lådor, bubbelplast, packpapper eller jordnötter för att dämpa ömtåliga föremål i lådorna - alla nödvändiga tillbehör som skyddar dina ägodelar under transporten.
 • Kostnader för arbete: Professionella flyttfirmor debiterar vanligtvis per timme för lastning/lossning av lastbilar, samt restid mellan olika platser i förekommande fall. Dessa avgifter kan snabbt bli höga, så det är viktigt att ta med dem i budgeten redan i planeringsstadiet.

 

Kostnaden för flyttjänster kan vara en skrämmande faktor när man överväger att flytta, men det finns ytterligare resurser och stöd för militärfamiljer som kan hjälpa till att göra processen smidigare. Att få insikt i statliga planer och fördelar, liksom ideella organisationer som ger stöd vid omlokalisering, kan bidra till att minska kostnaderna för din flytt samtidigt som du ser till att alla dina behov uppfylls.

 

Ytterligare resurser och stöd för militärfamiljer under en flytt

Lyckligtvis finns det många statliga program och andra resurser som kan hjälpa militärfamiljer att flytta.

 

Statliga program och förmåner som kan hjälpa till med flyttkostnaderna

DoD tillhandahåller en rad system som är utformade för att hjälpa militärer med deras flyttkostnader, till exempel Defense Personal Property Program (DP3) som ger tillgång till auktoriserade transportörer för militära flyttar, och Military Permanent Change of Station (PCS) Travel Pay Program.

The Program för reseersättning vid permanent byte av militär stationering (PCS) ersätter berättigade militärer för vissa reserelaterade kostnader som uppstår under en PCS-flytt, inklusive logikostnader, milersättning för privatägda fordon, dagtraktamenten baserade på platsspecifika levnadskostnader och ersättning för förflyttning.

 

Ideella organisationer som hjälper till med flyttkostnader

Förutom statligt sponsrade program erbjuder många ideella organisationer stödtjänster som är särskilt anpassade för att hjälpa militärfamiljer under deras omlokaliseringsprocess:

 • Operation Hemfront: Denna organisation tillhandahåller ekonomiskt stöd samt akuta bostadslösningar för militärer i aktiv tjänst som står inför oväntade ekonomiska utmaningar i samband med sin flytt.
 • Nationella föreningen för militärfamiljer (NMFA): NMFA erbjuder stipendier till militära makar som vill gå en högre utbildning eller få en yrkescertifiering, vilket kan hjälpa till att kompensera för den ekonomiska bördan av en flytt.
 • Förenade serviceorganisationer (USO): USO tillhandahåller olika resurser och stödtjänster för militärfamiljer under deras omlokaliseringsprocess, inklusive hjälp med arbetsförmedling och karriärutvecklingsmöjligheter på nya platser.

 

Andra tillgängliga resurser för att hjälpa till med din flytt

Förutom ekonomiska stödprogram finns det flera andra verktyg och resurser som kan göra din flyttupplevelse mer hanterbar:

 • Onlineverktyg: Webbplatser som Plan My Move, som tillhandahålls av Military OneSource, erbjuder interaktiva checklistor, tidslinjer och personliga planeringsverktyg som utformats särskilt för militära flyttar.
 • Checklistor för flyttning: Med hjälp av omfattande checklistor som de som finns på den officiella webbplatsen för United States Postal Service (USPS Moving Guide) kan du hålla ordning och reda under hela flytten.
 • Grupper inom sociala medier: Att gå med i grupper på sociala medier som är specifika för din nya ort eller bas kan ge dig värdefulla insikter om lokala bostadsalternativ, skolor, bekvämligheter och till och med sammanföra dig med andra militärfamiljer som nyligen har flyttat till området. Facebook är en utmärkt plattform för att hitta dessa grupper baserat på geografiska regioner eller installationsnamn.

 

Att utnyttja dessa resurser kan bidra till att minska den ekonomiska påfrestningen av att flytta och ge användbar hjälp och råd under din flytt.

Militär man i uniform

Vanliga frågor och svar: Hjälper militären till med flyttjänster

Hjälper militären till att betala flyttkostnader?

Ja, militären ger ekonomiskt stöd för att täcka flyttkostnader för tjänstgörande vid permanent byte av tjänstgöringsort (PCS) eller tillfällig tjänstgöring (TDY). Detta inkluderar ersättning för transport, logi och dagtraktamente. För mer information om specifika förmåner och rättigheter, besök Försvarets kontor för resehantering.

Erbjuder militären transport?

Militären tillhandahåller transporttjänster under en PCS-flytt. Tjänstemännen kan välja mellan två alternativ: Personally Procured Move (PPM), där de ordnar sin egen transport och får ersättning baserat på flyttvikten, eller Government-arranged Transportation, där professionella flyttfirmor sköter allt.

Kommer militären att flytta dina tillhörigheter?

Om du väljer statligt arrangerad transport under din PCS-flytt kommer professionella flyttfirmor att packa, lasta, transportera och lossa ditt bohag utan kostnad för dig. Det kan dock finnas begränsningar för vilka föremål som kan skickas eller lagras beroende på destination och grad. Kontakta ditt lokala militära transportkontor för mer information.

Hjälper militären makar att flytta?

Militära makar är berättigade till flytthjälp när de följer med sin make/maka under en PCS-flytt. Stödet omfattar ekonomisk hjälp med resekostnader samt tillgång till resurser som rådgivningstjänster genom Military OneSource's Spouse Relocation and Transition Assistance.

 

Slutsats

Militära flyttjänster erbjuder en rad förmåner och stöd för dem som kvalificerar sig. Oavsett om du flyttar inom en stat, mellan stater eller internationellt finns det alternativ som hjälper dig att göra din flytt så smidig och stressfri som möjligt. Det är viktigt att vara medveten om de olika kostnader som är relaterade till en flytt och hur man beräknar dem korrekt för att kunna göra en lämplig plan.

Dessutom finns det statliga program och ideella organisationer som erbjuder hjälp med flyttkostnader för militärfamiljer. Med dessa resurser tillgängliga är det lättare än någonsin att få den hjälp du behöver under denna övergångsperiod.

Om du letar efter pålitliga och erfarna flyttfirmor som är specialiserade på militärflyttar kan du överväga arbetar med Star International. Vårt team är dedikerat till att tillhandahålla förstklassig service till ett överkomligt pris. Kontakta oss idag för mer information om våra militära flyttjänster!

Låt Star International hjälpa dig med din militärflytt!

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och evenemang nu för att hålla dig uppdaterad.
sv_SESwedish

Begär en uppskattning